Divyx Zahara af Xoran

Zelma 2009-01-28

Zelma 2006-12-09

Zelma 2006-12-09

Zelma 2006-12-09

Zelma 4 months old

Zelma 4 months old

Zahara(Zelma) september 2006

Zahara(Zelma) september 2006

Zahara(Zelma) with family

Zahara(Zelma) september 2006

Zahara 8 weeks old

Zahara 2006-07-19

 

Zahara 6 weeks 2006-07-29

 

 

 

Zahara 2006-07-11

 

Zahara 2006-07-11

Zahara and Diva 2006-07-05

 

Zahara  17 days old

 

Zahara 12 days old

 

Zahara 10 days old weight : 1009 grams

 

Zahara 4 days old weight :  609 grams

 

Zahara newborn weight : 442 grams