RESULTAT

 UTSTÄLLNING / SHOW

 

     
     

LYDNAD / OBEDIENCE

     
     

BRUKS / WORK

2009-05-02 Uddevalla MH ---  känd mental status  ---- Skott 5:a Anders Olsson