RESULTAT

 UTSTÄLLNING / SHOW

 

     
     

LYDNAD / OBEDIENCE

     
     

BRUKS / WORK

2009-05-02 Uddevalla MH ---  Ägare avbryter Anders Olsson